CO BYCH MĚL VĚDĚT PŘED TÍM, NĚŽ ZAČNU PRACOVAT S PŘÍPRAVKY HMK

  1. Před použitím ochranného prostředku musí být objekt čistý, suchý, zbavený skvrn a savý.
  2. Pro zpracování ošetřovaných ploch je ideální teplota +12°C až +25°C, pokud má mít ošetření dobrý účinek. Pro kontrolu, zda výsledek odpovídá požadavku, vždy použijte malý vzorek plochy.
  3. Při použití čisticích prostředků obsahujících kyseliny je nutno plochu předem navlhčit. Neutralizace čištěné plochy pomocí přípravku HMK R 55 Základní čistič -bez kyselin- s následným důkladným opláchnutím vodou je nezbytná. Čisticí přípravky používejte šetrně a odpadní vodu zlikvidujte dle místně platných předpisů.
  4. Pokud si nejste jisti, vždy použijte na některé nenápadné místo (malý vzorek plochy).
  5. Lepší se zeptat odborníka než udělat něco špatně. Pozorně si přečtěte etiketu a dodržujte pokyny pro zpracování.
  6. Při impregnování leštěného mramoru, kalcitu a žuly pomocí přípravků HMK S 33, HMK S 34 a HMK S 42 před uschnutím okamžitě otřete hadrem přebytečný materiál (viz etiketa).
  7. Při použití prostředků na impregnování a lakování jako jsou např. HMK S 32W , HMK S 33 , HMK S 34 , HMK S 35 , HMK S 37 , HMK S 39, HMK S 42, HMK S 43 musí být upravovaná plocha vždy absolutně suchá (max. zbytková vlhkost: 2 až 4%). Případné podlahové topení je nutno vypnout a obklad musí být přirozeně chladný.
  8. Výrobky HMK P 1, HMK P 3, HMK P 9, HMK P 19, HMK P 23, HMK P 21, HMK P 26, HMK S 32W, HMK S 40, HMK S 45 a HMK Z 102 jsou citlivé vůči mrazu a nesmí se skladovat při teplotách pod 0°C.
  9. HMK S 35, HMK S 37, HMK S 39 nejsou vhodné pro cihlové výrobky jako např. cotto, cihlové, hliněné a keramické desky.
  10. Pokud je řeč o „suchém" (max. zbytková vlhkost: 2 až 4%), pak toto platí i pro spodní konstrukce jako je např. betonová deska, maltové lože nebo mazanina.