TI 4 - Cotto-Terakota -neupravené-

<< zpět

PŘEDPOKLADY
Při ošetření nově položených ploch musí být dodržena dostatečná doba pro zaschnutí, aby z obkladu a základové konstrukce mohla uniknout vlhkost (max. zbytková vlhkost: 2-4%).
Obklady pokládané do lepidla cca. 2 až 3 týdny, obklady pokládané do malty cca. 4 až 6 týdnů.
Tyto časové údaje jsou hodnotami orientačními, to znamená, že v závislosti na povětrnostních podmínkách a objektu mohou být tyto doby delší.
Případné podlahové topení je nutno před čištěním a dalším ošetřením vypnout. Ošetřovaný obklad musí být přirozeně chladný, čistý, suchý, zbavený skvrn a savý.
Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test. Pozorně si přečtěte etikety. Zajistěte dobré větrání na pracovišti.
POMŮCKA PŘI SPÁROVÁNÍ
Před spárováním:S 45Impregnace před spárovánímvydatnost:cca. 10-15 m²/l
ČIŠTĚNÍ
Stavební nečistoty:R 57Extra čistič dlaždic vydatnost:cca. 10-80 m²/l
Cementové šmouhy a výkvětyR 65Odstraňovač cementu a výkvětůvydatnost:cca. 10-40 m²/l
Skvrnyviz Odstraňování skvrn - TI 1
Po každém čištění musí obklad před dalším ošetřením minimálně 1 až 2 dny důkladně vyschnout (max. zbytková vlhkost: 2-4%).
OCHRANA - vnitřní
Bez zvýraznění barvy:S 32WOchrana proti skvrnámvydatnost:cca. 05-15 m²/l
Po zaschnutí (cca. 24 hodiny) provést finální ošetření
Finální ošetření - přírodní:P 28NVoskové mořidlo cotto -přírodní-vydatnost:cca. 05-10 m²/l
Finální ošetření - hnědé:P 28BVoskové mořidlo cotto -hnědé-vydatnost:cca. 05-10 m²/l
Impregnace a lak nemají po zaschnutí již žádné nebezpečné nebo zdraví škodlivé vlastnosti. Proto je možno používat impregnaci i pro pracovní kuchyňské desky.
OCHRANA - vnitřní
Bez zvýraznění barvy:S 32WOchrana proti skvrnámvydatnost:cca. 05-15 m²/l
OŠETŘOVÁNÍ - vnitřní a venkovní
Pravidelné ošetřování:P 24Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu- (přírodní produkt)
  - pravidelně přidávat do vody na mytí (cca. 25-50 ml/10 litrů vody)
Silně zatěžované plochy:P 26Ošetřující mléko pro cotto  (jen vnitřní)
 přidávat do vody na mytí
  cca. pětkrát omýt pomocí P 24, poté jednou pomocí P 26
Periodické čištění:R 57Extra čistič dlaždic  
  V případě potřeby možno periodicky lehce očistit kartáčem.
STARÉ VRSTVY
Vrstvy prostředků pro údržbu    
a vrstvy nečistot:R 57Extra čistič dlaždicvydatnost:cca. 10-80 m²/l
Vrstvy vosku:R 54Rozpouštědlo nečistotvydatnost:cca. 05-10 m²/l
Předpokladem pro úspěch a trvanlivost ošetření je velmi pečlivé očištění starých vrstev. Případně vyčistěte dvakrát. Po zaschnutí postupujte dále dle bodu „OCHRANA".

<< zpět