TI 9 - Kuchyňské desky-Stoly 

<< zpět

PŘEDPOKLADY
Při ošetření nově položených ploch musí být dodržena dostatečná doba pro zaschnutí, aby z obkladu a základové konstrukce mohla uniknout vlhkost (max. zbytková vlhkost: 2-4%).
Obklady pokládané do lepidla cca. 2 až 3 týdny, obklady pokládané do malty cca. 4 až 6 týdnů.
Tyto časové údaje jsou hodnotami orientačními, to znamená, že v závislosti na povětrnostních podmínkách a objektu mohou být tyto doby delší.
Případné podlahové topení je nutno před čištěním a dalším ošetřením vypnout. Ošetřovaný obklad musí být přirozeně chladný, čistý, suchý, zbavený skvrn a savý.
Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test. Pozorně si přečtěte etikety. Zajistěte dobré větrání na pracovišti.
ČIŠTĚNÍ
Stavební nečistoty:R 55Základní čistič -bez kyselin-vydatnost:cca. 10-80 m²/l
Skvrnyviz Odstraňování skvrn - TI 1
Po každém čištění musí obklad před dalším ošetřením minimálně 1 až 2 dny důkladně vyschnout (max. zbytková vlhkost: 2-4%).
OCHRANA - vnitřní a venkovní
Bez zvýraznění barvy:S 32WOchrana proti skvrnám (vnitřní a vnější)vydatnost:cca. 05-20 m²/l
Malé zvýraznění barvy:S 34Ochrana proti skvrnám a vodě (vnitřní a vnější)vydatnost:cca. 05-20 m²/l
Zvýraznění barvy:S 42Impregnace kamene (vnitřní a vnější)vydatnost:cca. 05-20 m²/l
Impregnace a lak nemají po zaschnutí již žádné nebezpečné nebo zdraví škodlivé vlastnosti. Proto je možno používat impregnaci i pro pracovní kuchyňské desky.
OŠETŘOVÁNÍ - vnitřní a venkovní
Pravidelné ošetřování:P 1RSP -tři v jednom-
Periodické základní čištění:R 55Základní čistič -bez kyselin- (vnitřní a vnější)  
  V případě potřeby možno periodicky lehce očistit kartáčem.
STARÉ VRSTVY
Vrstvy prostředků pro údržbu    
a vrstvy nečistot:R 55Základní čistič -bez kyselin-vydatnost:cca. 10-80 m²/l
Vrstvy vosku:R 54Rozpouštědlo nečistotvydatnost:cca. 05-10 m²/l
Předpokladem pro úspěch a trvanlivost ošetření je velmi pečlivé očištění starých vrstev. Případně vyčistěte dvakrát. Po zaschnutí postupujte dále dle bodu „OCHRANA".

<< zpět